مقابله باسیل با ژئوسل

کنترل فرسایش شیب با استفاده از ژئوسل ها کنترل فرسایش خاک به ویژه در شیب ها وترانشه ها یکی از مسائلی است که همواره مورد توجه مهندسان وطراحان رشته عمران بوده است. امروزه با پیش رفت تکنولوژی و علم مهندسی توسعه و تنوع تولید محصولات ژئوسنتتیک به دلیل مقاومت در …

کف سازی با ژئوسل

تکنولوژی کف‌های پایدار شده توسط آرین سل سیستم آرین سل یک شبکه محکم به هم پیوسته از سلول‌های HDPE است که توانایی محصور کنندگی مصالح پرکننده‌ای نظیر بتن را دارد. ترکیب این دو مصالح با یکدیگر سبب افزایش راندمان بتن مسلح شده با پلیمر در جهت ایجاد یک سطح بادوام …

جدول مقایسه ی ژئوسل با ژئوگرید

ئوسل عنوان ژئوسل ژئوگرید   تقویت و تسلیح خاک     قابل استفاده در طیف وسیعی از خاک ها، حتی خاک هایی با دانه بندی ضعیف   قابل استفاده در بستر هایی  با قابلیت چسبندگی مناسب خاک   عملکرد در بستر با خاک سست     شبکه سه بعدی باعث …