جدول مقایسه ی ژئوسل با ژئوگرید

ئوسل عنوان ژئوسل ژئوگرید   تقویت و تسلیح خاک     قابل استفاده در طیف وسیعی از خاک ها، حتی خاک هایی با دانه بندی ضعیف   قابل استفاده در بستر هایی  با قابلیت چسبندگی مناسب خاک   عملکرد در بستر با خاک سست     شبکه سه بعدی باعث …

ژئوسل

با افزایش روز افزون جمعیت ضرورت افزایش ساخت و ساز برای تامین نیازهای بشر نیز افزایش می یابد. در این میان برخی از زمین ها ظرفیت باربری کافی را برای تحمل سازه ندارند. جایگزینی خاک از منطقه ای به منطقه دیگر نیز روشی هزینه بر خواهد بود به همین دلیل …