جدول مقایسه ی ژئوسل با ژئوگرید

ئوسل عنوان ژئوسل ژئوگرید   تقویت و تسلیح خاک     قابل استفاده در طیف وسیعی از خاک ها، حتی خاک هایی با دانه بندی ضعیف   قابل استفاده در بستر هایی  با قابلیت چسبندگی مناسب خاک   عملکرد در بستر با خاک سست     شبکه سه بعدی باعث …