زهکشی گود

زهکشی دیوارها با استفاده از محصولات پلیمری Dimpled sheet Dimpled sheet یک محصول پلیمری برای کنترل آب و زهکشی مناسب سازه های ژئوتکنیکی می­باشد. این محصول با زهکشی موثر سازه­ها، فشار آب موجود در خاک را کاهش داده و به پایدار ماندن سازه ها کمک می­کند. در صورتی که Dimpled …